-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۲, سه‌شنبه

کارخانه گی کاخ سفید به کابل واسلام آباد
به گزارش (Oye Times)جان کیربی سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری هفته وار، از پاکستان وافغانستان گفت که در نابودی پناهگاه های امن تروریست ها  در دو سوی مرزهای شان باید به طور مشترک کار کنند. وی گفت ما میدانیم که این تلاش ها به طور دایم انجام نمی گیرد و ما تقاضای خود را مکرر می کنیم که هردو کشور درزمینۀ محو پایگاه های امن دهشت افگنان در مناطق مرزی با همدیگر کار کنند.