-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۱, دوشنبه

پرسش کنگره امریکا: پاکستان دوست است یا دشمن؟

به گزارش ( Sifty News) قانون گزاران ارشد امریکا خواستار راه اندازی یک جلسه استماعیه در کنگره شده اند. این جلسه تحت نام  « آیا پاکستان درمبارزه با تروریزم، دوست است یا دشمن؟» برگزار خواهد شد که در خصوص موضع شان دربرابر اسلام آباد تصمیم گیری می کنند. درین جلسه روی «بازی دوگانه» پاکستان بحث شده و یک باردیگر این پرسش مطرح می شود که آیا پاکستان دوست واشنگتن است یا دشمن آن. 
به گزارش روزناه دان چاپ پاکستان، قرار است در نشست کنگره امریکا درین باره تصمیم گیری شود که امریکا چه روشی را در برابر پاکستان ( متحد قدیمی که اکثراعضای کنگره نسبت به آن کشور بی اعتماد استند) اتخاذ کند.