-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۵, جمعه

رهبری کودتا با نوت های یک دالری!تمامی رسانه ها و شبکه های خبری طرفدار دولت ترکیه، در ادامه اطلاعاتی که در باره کودتای ترکیه منتشر می کنند نوشتند که  افراد منسوب به "تشکیلات فتح الله گولن" از اسکناس های یک دلاری به عنوان نوعی رمز در ارتباطاتشان استفاده می کرده اند. گویا از جیب و یا خانه و محل کار افرادی که در این رابطه دستگیر و بازداشت شده اند اسکناس های یک دلاری کشف شده است! وزیر دادگستری نیز با اشاره به این موضوع گفت: "در خصوص نقش اسکناس های یک دلاری در این تشکیلات شک و شبهه ای وجود ندارد."

از طرفی کاشف بعمل آمده که فتح الله گولن بر روی اسکناس های یک دلاری وردی می خوانده و با تکیه بر حرف اول انگلیسی ثبت شده در شماره سری آنها را به پیروانش می داده است. بر اساس این کشف، وی اسکناس های سری F را به افسران ارشد ارتش و پلیس، سری J و C را به نظامیان درجه پایین، سری E و S را به مسئولان آموزشی و اساتید دانشگاه، و سری B را به محصلین و دانشجویان می داده است.

اگر این ادعاها که از شبکه تلویزیونی ترکیه نیز پخش می شود واقعیت باشد، این اقدام پیچیده ترین عنصر ارتباطی کودتای اخیر بوده است.