-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۴, پنجشنبه

پیش بینی شش ماه پیش امریکا در باره حکومت غنی- عبدالله

"اتحاد سیاسی برای حکومت وحدت ملی در کابل یک چالش بزرگ خواهد بود و این حکومت در ختم سال ۲۰۱۶ با مشکلات زیاد و تکان دهنده رو برو خواهد شد. در این مشکلات عملی کردن اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات تأخیر شده و آوردن تغییر در قانون اساسی این کشور با برگزاری یک لویه جرگه، شامل می‌باشند."