-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۶, شنبه

حامد کرزی: تکنوکرات های طالبان سرانجام به حکومت میرسند

آیا تروریزم و تروریستان، "تکنوکرات"، دارد؟
محمد اکرام «اندیشمند»

"تکنوکرات های طالبان"، چه کسانی استند؟ 
حامد کرزی:"تکنوکرات های آن ها(طالبان) سرانجام حکومت خواهند کرد."
زلمی خلیل زاد در کتاب فرستاده(صفحه 86)می نویسد:«در این زمان(1996)وقتی من و کرزی(حامدکرزی)در واشنگتن دیدار کردیم، او از رازی پرده برداشت که طالبان در نظر دارند او را به نمایندگی خود در سازمان ملل تعیین کنند. از من مشورت خواست. من غیر صریح گفتم:"اگر این مقام را بگیرید، ناچارید از طالبان در جهان نمایندگی کنید. آیا آمادۀ چنین کاری هستید؟" کرزی پاسخ داد:"من این افراد را می شناسم. آن ها به من اطمینان می دهند که اگر چه در حال حاضر شاید آشفته باشد، تکنوکرات های آن ها سرانجام حکومت خواهند کرد."»