-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۶, شنبه

ترتیبات نیویورک تایمز برای بازگشت حامد کرزی

 
         
 
    حامد کرزی میگوید که غنی- عبدالله بسیار شتاب دارند و با پشت به زمین میخورند.
 

نیوریوک تایمز گزارش داستان گونه یی پرداخته است که قهرمان مرکزی آن حامد کرزی است. نیویورک تایمز نوشته است:  که حامد کرزی- دشمن حکومت وحدت ملی- حکومت کنونی را به میدان ماراتن با مسابقه دوش توصیف می کند. هدف وی از دیدار همه روزه با قدرتمندان محلی٬ بزرگان٬ مقامات دولتی و رهبران مذهبی که در دوره وی از حامیانش حساب می شدند واضح است.
 
کرزی هیچ گاه از حرکت باز نمی ایستد٬ و به رزمایش های خود خاتمه نمی دهد. او به این کارها خو گرفته است.
 
نیویورک تایمز به نقل از منتقدان حامد کرزی به ویژه آنانی که با دکترغنی رابطه نزدیک دارند مدعی شده که حامد کرزی همراه با برخی جناح ها برای تضعیف حکومت اشرف غنی فعالیت هایی شروع کرده و خیال دارد از وضع موجود  برای بازگشت بر اریکه قدرت یا گرفتن امتیازاتُ بهره برداری می کند.

بسته گان دکترغنی به نیویورک تایمز گفته اند که حامد کرزی فعالانه سعی دارد که به حکومت آسیب بزند و اعمال نفوذ سیاسی و حمایت های خود بر آتش اعتراضات هیزم می ریزد و بیم آن می رود که خشونت ها را دامن بزند. به گفته نیویورک تایمز کرزی موضوع لطمه زدن به حکومت را تکذیب می کند مگر با لبخندی کنایه آلود می گوید: کسانی که خیلی سریع می دوند٬ وقتی به پشت به زمین میخورند نباید از کسی شکایت کنند.
 
روزنامه امریکایی می افزاید که ملاقات کننده گان کرزی برای انجام کار هایی از وی میخواهند که از نفوذ خود در حکومت استفاده کند. او نیز با خرسندی تلفن را برمیدارد و به والی یا وزیر یا سفیر زنگ میزند. کرزی کماکان با رهبران جهان در ارتباط است و هفته وار برای آنان نامه می فرستد.
او درصدرمجلس نشسته می گوید: کی ها می گویند که من دوباره میخواهم به قدرت برگردم؟ من صریح گفته ام که قصد چنین کاری را ندارم.
روزنامه به نقل از یک وزیر دوره کرزی که ظاهرن مشاور دکترغنی است می نویسد که یک جانشین طبیعی و امیدواری بزرگ برای نود درصد از مردمی است که از حکومت موجود سرخورده شده اند. کرزی میخواهد این سوال آویزه ذهن مردم باشد که اگر کرزی خواستار بازگشت به قدرت نیست از چه رو در تلاش گسترش فشار بر حکومت است که بر لبه پرتگاه قرار گرفته است؟
حکومت در آستانه انقراض قرار دارد.
افغان ها و مقامات غربی در تماس های خصوصی به طور متفق القول این نگرانی را مطرح می کنند که حکومت دکترغنی با بحران ذاتی رو به رو است که می تواند خیلی سریع در ماه آینده به اوج خود برسد.

درپایان سپتامبر آینده ضرب الاجل توافقی که به همکاری جان کری پس از انتخابات فاجعه بار ۲۰۱۴ حاصل آمده بود مختومه می شود. بعد از آن قرار است انتخابات پارلمان برگزار شود و با اصلاح سیستم انتخاباتی برای رقیب انتخاباتی دکتر غنی ( دکترعبدالله) قانونی را برای انتخاب صدراعظم تصویب کند.

این فقط یک آغاز است. علی رغم گسترش حضور نظامی امریکا کشور در بدترین شرایط امنیتی قرار دارد. طالبان بخش هایی از اراضی را متصرف شده و بیم آن می رود که بخش های بیشتری را نیز به کنترول خود در آورند. غنی با همکاران تکنوکرات ناگزیر است به مساله امنیت و اولویت های اقتصادی تمرکز کند و اخیراْ با همایش خیابانی هزاره ها که حکومت را به تبعیض سیستماتیک قومی متهم می کنند مواجه شده است.

مقامات حکومتی حامد کرزی را را متهم می کنند که متحدان وی درین همایش خونبار که ۸۰ کشته و بیش از سه صد زخمی برجا گذاشت دست داشته اند. مگر وی هرگز خواهان سقوط حکومت و همچنان بازگشت به قدرت نیست. «من درین امر هیچ تردیدی ندارم.»

وی فقط می خواهد که حکومت بعد از ماه سپتامبر جایگاه قانونی داشته باشد و او می گوید که برای برون رفت از وضع یگانه راه٬ فراخوانی لویه جرگه سنتی است.