-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

دیدار مخفیانۀ دکترغنی با حکمتیار در لوگر

زمستان 1370، جنرال رفیع معاون دکترنجیب الله با حکمتیار جور آمد کرده بود؛ اینک 25 سال بعد، پرگار تاریخ درهمان نقطه بار دیگر متوقف شد.

منابع اطلاعاتی ائتلاف شمال خبر می دهند که دکترغنی  در سفر شبانه و اعلام ناشده به ولایت لوگر، با گلبدین حکمتیار  عقب درِ بسته، خلوت و مجالست کرده است. ازین قرار، پرگار تاریخ، از نقطه یی که زمانی جنرال محمد رفیع معاون دکترنجیب الله با حکمتیار دیدار کرده بود، حرکتی پیوسته داشته تا آن که شب گذشته در همان نقطه متوقف شده بود.  درهمین حال،  نماینده گان حکمتیار با عنایت و استقبال بی سابقه از سوی سران ارگ مواجه شده اند. صحبت ها برسر یک توافق نامۀ جداگانه و زود هنگام با حکمتیار بدون مشارکت شورای صلح و در غیاب گروه «اجرائیه» بسیار داغ است.

این اطلاعات اکنون چندان در پس پرده قرار ندارند.  اجندای جلسات سری درهنگام ضیافت های شبانه بازگویی می شود. اطلاع حاصله مشعر است که  تیم دکترغنی حاضر به هیچ عقب نشینی و یا اجرای شروطی که دکترعبدالله روی آن اصرار دارد؛ نمی باشد. این درحالی است مقامات امریکا از وارد شدن به گرداب اختلافات کنونی احتراز کرده و سرگرم مشوره با قدرت های منطقه یی اند.
استاد سیاف از ورود به جریان تقابل احتراز جسته و منتظر انکشاف حوادث باقی مانده است. احتمال دارد در صورت پیچیده تر شدن وضع، استاد سیاف به ریاست حکومت مؤقت برگزیده شود. منابع اطلاعاتی ائتلاف شمال همچنان خبر می دهند که دکترغنی عملیات ضد حمله بر تیم «اجراییه» را از طریق وارد کردن نیروهای خارج حکومتی برای مقابلۀ احتمالی با حرکت روز های بعدی گروه دکتر عبدالله، تشدید کرده است.

 اجرایی شدن «اصلاحات انتخاباتی»، شروع توزیع «شناسنامه الکترونیک» و تعدیل برخی مواد قانون اساسی در لویه جرگۀ که در توافق نامه غنی- عبدالله مذکور افتاده، و شروط اساسی گروه رقیب به شمار می رود؛ اصلن در دستور کار قرار ندارد. بخشی از سران ائتلاف شمال بر معرفی یک سیاستگر جدید به جای عبدالله پا فشاری دارند؛ اما گفته می شود که معرفی یک رهبر فعال تر در برابر دکترغنی، فعلن وضع را بدتر کرده و توافق نامه حکومت وحدت ملی را نیز باطل می کند و بر وخامت بحران بیش از پیش خواهد افزود. با این حال، ارگ سعی دارد زمان بخرد تا آرایش قاطع تری علیه طرف مقابل به وجود آورد. دیدار دکترغنی با حکمتیار بخشی از تشدید تحرکات است و از تعامل اثری به چشم نمی خورد. 

اشاره:
کتاب «هجده هم برومرلویی بناپارت» اثر کارل مارکس، عباراتی جاودانه یی دارد که باید با آب طلا نوشته شود. از جمله عبارتی در باب تکرار تاریخ است که به رسم توضیح بالمعانی آن را می نویسم: هگل گفته است که تاریخ دو بار تکرار می شود؛ اما فراموش کرده است بگوید که بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به شکل کمدی مسخره»