-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۸, دوشنبه

توافق لفظی بین دکترغنی و دکترعبدالله بر سر اجرایی شدن سه موضوع کلیدی، از نظر عملی نا ممکن است. تطبیق سه محور موافقت نامه، قدرت تیم عبدالله را دو برابر کرده و تفکر سنتی قدرت رو به زوال می رود. بنا برین، در عرصه عمل، کش وگیرهای سختی در پیش است.