-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۷, چهارشنبه

بمباران آرامگاه فهیم و مخفی گاه یونس قانونی چموش

این کوتاهه را عبدالقهار «سروری» روزنامه نگار و نویسنده نوشته است. او ناگه، فهیم و اردوگاه دزدان را بمباران کرده است. 


تنها ملا تره خیل کوچی نسبت به تمام رهبر ها و بزرگ های قوم تاجیک بیشتر محصل به خارج از کشور فرستاده است و میفرستد، دیگر هایش را بمان. در حالیکه، فقط یک وکیل، یک قوماندان و یا هم یک نیم-چه رهبر قوم تاجیک به اندازه ی همه بزرگ های قوم پشتون، از ظرفیت و وجهه ی جوانان بی سرنوشت و محتاج تاجیک، استفاده ی ابزاری میکند/ میکنند!
این موضوع به قومگرایی هیچ ربطی ندارد، بلکه فقط به واقعیت نگری مرتبط است و بس! به بزرگ های تاجیک اگر کدام سکالرشپ هم مهیا شد به سهم مردم شان، حیف میدانند که نفروشند!