-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۵, جمعه

حامد کرزی خواب قدیمی را تعبیر تازه می کند.

در هفته های اخیر، فعالیت ها و ملاقات های حامد کرزی با اعضای تیم خودش و ناراضیان حکومت وحدت ملی زیاد تر شده است.
 تزلزل در حکومت، تیمی را که آشکارا طرفدار طالبان می باشد، جرئت کاذب بخشیده و به احراز یک موقعیت برتر امید وار کرده است.
تحرکات کرزی محکوم به ناکامی است و بدنه تیم سیاسی خود را که به شورای حراست جا به جا کرده، هیچ چانسی برای بازگشت دو باره به قدرت ندارند؛ مگر این که کاملاً با ایران و هند همسویی داشته و بازگشت آنان در سطح معامله بین امریکا و ایران وهند فیصله شده و به اجرا گذاشته شود. پالیسی کرزی برای حمایت آشکار از تروریزم طالب، با کارشکنی و مقاومت گروه ضد طالب در حکومت مواجه می شود.