-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۶, شنبه

اخبار جنایات طالبان چنان بالا گرفته است که مهم ترین هوادار کابل نشین طالبان ( حامد کرزی) لب از سخن بسته است. حلقات مختلفی احتمال وقوع یک قیام ناگهانی با اغتشاش خیابانی را پر رنگ تر می بینند. آیا حامد کرزی درین باره تشویشی به دل ندارد؟ ارگ نیز تمامی درهای مدارا و پل ارتباطی با مردم سرگیجه را در هم شکسته است. هردو جناح به نقطه یی رسیده اند که مجال بازگشت دیگر وجود ندارد.