-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۴, یکشنبه

احتمال تصادم ائتلاف شمال با امریکا

تعامل سیاسی اگر نتیجه ندهد، تعامل عملیاتی سختی در شمال آغاز خواهد شد. 


رویارویی مقرون به تصادم بین ائتلاف شمال و اجندای امریکا- پاکستان در گذشته این چنین به اوج خود نرسیده بود. دیداری که قرار بود بین عبدالله- غنی به روز شنبه انجام بگیرد، به دلیل فضای التهابی، پیشاپیش بی حاصل تلقی شده بود. سفیر امریکا به نمانیده گی از غنی ابتکار را در دست گرفت. مقامات سفارت امریکا در تفاهم با دکترغنی، ترجیح دادند که چنین دیداری تنش آلود که اوضاع را ممکن است بدتر از قبل کند؛ انجام نگیرد. این وظیفه را سفرای انگلیس و امریکا برعهده گرفتند.

تحول وضع صرفن برآیندی از کشاکش داخلی بین ارگ و سپیدار نیست. تماس ها بین امریکا و متحدان منطقه یی دکترعبدالله نیز در جریان است و میدان واکنش برای امریکایی ها درحوزه افغانستان به دلیل اتحاد ترکیه با محور ایران- روسیه نیز بیشتر از گذشته تنگ تر شده است. علایم واضحی نشان می دهد که تلاش ها برای  انستال کردن حزب اسلامی حکمتیار به جای جمیعت اسلامی در شمال و شرق، و تصفیۀ کودتایی و ناگهانی جناح دکترعبدالله، هرچند به شکست قطعی منجر نشده، تلاش برای تحقق این برنامه همچنان ادامه دارد. 

پلانی که تا ختم موعد توافق دو ساله برای کنار زدن دکترعبدالله و ختم پروژۀ «ریاست اجرائیه» از سوی امریکا طرح شده بود، قبل از اجرا، فاش شده و متحدان داخلی و منطقه یی عبدالله خط دفاعی انداخته اند و خیلی امکان دارد که خط دفاعی به خط تعرضی بدل شود. حتی برخی محور های حامی عبدالله او را تشویق می کنند که با الغای توافق دو ساله، جناح دکتر را حذف و حکومت خودش را تا راه اندازی انتخابات بعدی اعلام کند.