-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۳, چهارشنبه

این آقا یکی از کوه می گوید؛ یکی از دشت

کارامریکا درافغانستان دولت سازی نیست.


مجله دپلومات می نویسد، اگر به اظهارات و پیشنهادات ترمپ نگاه انداخته‌شود، نشان می‌دهد که پالیسی امریکا دربارۀ افغانستان بر ثبات کوتاه مدت این کشور و زیر نظرداشتن پاکستان استوار خواهد بود.

مجلۀ دیپلومات در ادامۀ مقاله می‌نویسد، این نظر دونالد ترمپ که دهشت افگنی و تروریزم را مرتبط به افغانستان می‌داند، می‌تواند روابط بین کابل و واشنگتن را متشنج سازد و حمایت مقامات افغان را در مبارزۀ امریکا علیه تروریزم تضعیف نماید.
مجله دیپلومات افزوده‌است، اینکه دونالد ترمپ تروریزم را به جامعۀ افغانی مرتبط می داند این موضوع امکان دارد حساسیت‌ها و دشمنی‌ها را نسبت به امریکا بر انگیزد.

مجلۀ دیپلومات در ادامۀ این مقاله می‌نویسد، در حالی‌که نامزد حزب جمهوری‌خواه امریکا در بارۀ حضور دوامدار نیروهای نظامی این‌کشور کدام حرف قاطع را به زبان نیاورده، اما با تلاش‌های واشنگتن در مورد دولت سازی در افغانستان همواره مخالفت کرده‌است.

دونالد ترمپ دو سال قبل خواست که عساکر امریکایی از افغانستان باید به کشور برگردانیده شوند و در مورد مصرف ملیاردها دالر امریکا ابراز تاسف کرد که در افغانستان به هدر رفته‌است. به گفتۀ وی این پول امکان داشت برای باز سازی امریکا مصرف شود. اما به نوشتۀ مجلۀ دیپلومات ترمپ یک سال بعد آن موقف نرم تر اختیار کرد و از باقی ماندن ۹۸۰۰ عسکر در افغانستان حمایت نمود. ترمپ بازهم تأکید کرد که این عساکر برای دولت سازی در افغانستان تلاش نکنند و همه توجه شان را بر رفع تهدیدهای حتمی متمرکز نمایند.

به باور نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا حضور نیروهای امریکایی در افغانستان برای نظارت تأسیسات اتمی پاکستان تأثیر گذار خواهد بود.
مجلۀ دیپلومات در ادامه می نویسد، دونالد ترمپ در تازه ترین پیشنهادات اش گفته‌است که به آرامی و ثبات در افغانستان و شکست طالبان متعهد است، اما بازهم سخنان وی در کارزار انتخاباتی امکان دارد، تنش‌های را در روابط بین واشنگتن و کابل ایجاد کند.