-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

توپخانه یی که فقط لته فیر می کند.


مجیب الرحمن «رحیمی» ( اگر قرار باشد که روایت نصرت «پارسا») کم وزیاد نشده باشد، بربامِ وقاحت پریده تا بر خلایق آب دهان بیاندازد؛ این گستاخی غیرمسئولانه، بیانگر  تخطی چند جانبۀ یک «جهاهیری» تازه به دوران رسیده علیه انسان، علیه آزادی بیان و دهان کجی به همان ارزش هایی است که گاهی خودِ این آقا همانند نقابی بر چهرۀ خود می چسباند. به نظر می رسد گله بچه های «قصرسپیدار» با گذشت هر روز، شرور تر می شوند. 
هیجان منفی و کژی کسانی که در یک دورۀ کوتاه قدرت بدون اقتدار، همه کاسه و کوزه های قواعد فرهنگی را به لگد میزنند، فقط از زمین نا مشروعیت و لاعلاجی میجوشد. این خرده پا ها را که به خود شان خدمت می کنند، متوقف کنید وتا دیرنشده به مغز شان این پیام را بخیه بزنید که گذرایام، نخواهد گذاشت که آزادی شما «به سبک زنبورهای عسل» ادامه پیدا کند.