-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۴, پنجشنبه

نوبت ستیژ به بازنشسته ها رسید.

ایلکر بابوغ لوی درستیز سابق اردوی ترکیه:
سازمان سیا امریکا هم کودتا را راه انداخت و هم کاری کرد که این کودتا به سرانجام نرسد.


پیک نت: یک ژنرال بازنشسته ارتش ترکیه در شبکه سی.ان.ان این کشور مدعی شد کودتای اخیر در ترکیه با  کودتاهای پیشین نظامی در این کشور تفاوتهای جدی داشت.
سازمان سیا امریکا هم کودتا را راه انداخت و هم کاری کرد که این کودتا به سرانجام نرسد. هدف آنها تضعیف ارتش ترکیه و بی اعتبار کردن آن نزد مردم ترکیه بود که به نظر می رسد در این زمینه موفق هم شده اند.
وی که ژنرال "ایلکر با بوغ" نام دارد و رئیس پیشین ستاد فرماندهی ارتش ترکیه بوده، در ادامه گفت:
سیا می دانست بعد از این حرکت، دولت ترکیه با ارتش و ارتشی ها برخورد خواهد کرد و در نتیجه یکی از بزرگترین ارتش های منطقه بشدت تضعیف خواهد شد.
نمی دانم دولت امریکا و شخص اوباما در جریان دخالت سیا در کودتای ترکیه بود یا نه، اما ساده اندیشی است اگر فکر کنیم سازمان سیا که 15 سال است اجازه اقامت فتح الله گولن را در امریکا داده، از او استفاده ای نکند. دو مامور سیا روز کودتا در ترکیه بودند. آنها در دادن اجازه اقامت به فتح الله گولن در امریکا نقش داشتند. در این کودتا سه گروه نقش داشتند: عنصر اصلی جماعت گولن بود. گروه دوم، گروهی است که با گروه گولن نبودند ولی ناراضی بودند، گروه سوم نیز افراد جاه طلبی بودند که می خواستند از این فرصت برای رسیدن به مقام استفاده کنند.
ژنرال ایلکر باش بوغ در سال 2013 به اتهام توطئه کودتا علیه دولت اردوغان محاکمه و روانه زندان شد اما بعد از افشا شدن اینکه همه این ها دسیسه ای برای دور کردن عناصر مخالف با گروه گولن در داخل ارتش بوده است، تبرئه و از زندان آزاد شد.
سال 2003 که حزب اسلام گرای عدالت و توسعه به قدرت رسید و در دوره ای که جماعت گولن با حزب حاکم دچار انشقاق نشده بود، جماعت گولن توانستند در ارگان حکومت نفوذ کنند. شاهد این نفوذ هم گفته خود اردوغان است که خطاب به این جماعت می گوید چه خواستید که ما به شما ندادیم؟
اردوغان بعد از سال 2010 متوجه نیات این گروه شد ولی نتوانست همه دولت را در همراهی با خود در مبارزه با این گروه متقاعد سازد و در مبارزه با این گروه تنها ماند. 
کودتای اخیر با برنامه ریزی بسیار جدی و با در دست گرفتن ظرفیت جدی از قدرت ارتش صورت گرفت ولی در اجرا با تردید گروههای ناراضی دیگر و اشتباهاتی که در مدیریت کودتا مشاهده شد، نتوانستند به نیات خود برسند.
اعلام حالت فوق العاده در کشور، پس از کودتا اقدامی عجولانه بود و بیش از پیش موجب تضعیف ارتش خواهد شد. به لحاظ قانونی، دولت نمی تواند در حالت فوق العاده دست به تغییر قوانین بزند و تغییر ساختار ارتش نیز باید در زمان مناسب و با تصویب پارلمان ترکیه صورت بگیرد.