-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

پند هوشمندانۀ مظهر «کاویانی» به طلاپرستان مصلحتی

پیش از این که حذف شوید خاطرات تان را مکتوب کنید.یک تعدادی که در قید حیات هستند و روایت کتاب فرستاده نوشته ی خلیل زاد را وارونه می خوانند، باید جدی حرف شان را بگویند ورنه خواندن روایت بدین معناست که به گونه ی خود در قضیه دخیل یا به نحوی از اصل قضیه را می دانند. از این که سکوت کنند و یا حرف های بی جا بزنند خوب تر خواهد بود روایت خود را مکتوب‌ کنند پیش از این که مرگ سیاسی روانه ی گور شان کند.
از دید من کتاب فرستاده در باز گو کردن خیلی از مسایل کمک مان می‌کند تا سر نخی درستی در تفکیک مسایل که در ۱۵ سال اخیر گذشت؛ را داشته باشیم به یاد داشته باشید که هیچ نوشته ی از هیچ نویسنده ی در دنیا سراغ نداریم که به شکل خاطره تحریر شده باشد و صد در صد حقیقت داشته باشد اما کتاب های این چنینی چند جنبه دارد.
یک آنچه در یک زمان معینی که گذشت را باز بگو می کند و دیگر این که مصروف نگهداشتن کتله ی عظیم مردم را برای مدتی با اطلاعات که دیگر به درد بخور سازمان های استخباراتی نیست، در میان چند حرف پخته دادن اطلاعات به دور از حقیقت و‌گمراه ساختن اذعان مردم عام، ایجاد بی باوری ها نسبت به یک تیم (مخالف) و ده ها مورد دیگر.
کسانی که این کتاب را نخوانده اند بخوانند و‌کمک کنند انهای که در این کتاب متهم شدند در سیاه و سفید کردن بعضی مسایل با استفاده از روابط شخصی شان نظر و دیدگاه متهمین را بگیرند و با دیگران شریک سازند. 
تا بدانیم که نوشته خلیل زاد تا کدام سطح حقیقت دارد.