-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۴, پنجشنبه

روزنامه روسی، تشکیلات طالبان روسیه را فاش کرد

فهرستی که روسیه از طالبان ارایه کرده، همه اش در حوزۀ روسیه است؛ فرماندهانی که طالبان خاص خود را دارند، همه اش علیه پاکستان و عربستان اند واین هزاران طالب می توانند هزار سال علیه داعش بجنگند تا اسلام گرا های بربری به روسیه و ایران نزدیک شده نتواند.


حامیان مالی طالبان در افغانستان به خصوص در سمت شمال!

روزنامه گابرک چاپ روسیه نگاشته که امروز همه طالبان تحت فرمان ملا هيبت الله نيستند و در جریان گزارش خود چنین اضافه کرده:

عطا محمد در حدود 3000 طالب دارد.
امان الله گذر 2470 طالب دارد.
بسم الله محمدى 1850 طالب دارد. 
اديب فهيم 1200 طالب دارد.
محمد محقق 2540 طالب دارد. 
فضل هادی مسلمیار 1500 طالب دارد.
اسماعیل خان 2200 طالب دارد.
جنرال ملك 700طالب دارد. 
رووف ابراهيمى 400 طالب دارد. 

اينها افرادى را حمايت نموده بنام طالب حمايت مادى و مالی مي كنند تا به اعمال غير مشروع و اهداف غير انسانى شان دست يابند. 

بالفرض اگر ملا هيبت به پروسه صلح بپيوندد و همه سلاح و مهمات خود را تسليم دولت كند باز هم ريشه طالب خشك نخواهد شد.

طالبان ديروز از ملا عمر دستور مي گرفتند ولى امروز نميتوانيم از چنين وضعيتى سخن زد. طالب امروز ريشه مافيايى افراد بلند رتبه دولتى دارد كه خاتمه دادن به اين مافيا ، كار سهل نيست. 

بيشترين طالب امروز به فرمان عطا محمد فعاليت مي كند.