-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳۱, یکشنبه

نخستین تهاجم پاکستان بر پروژه «چاه بهار»

پل الچین از سوی یک شبکه ویژه منهدم شد.


پاکستان موفق به تخریب پل محوری الچین درشمال شد. از زمانی که اقتصاد تجاری پاکستان با شروع پروژه چاه بهار، به تنگ نفسی افتاده، این نخستین ضربت سخت به سکتور سرمایه گزاری افغانستان است. چنین حملات به عنوان بخشی از مقابلۀ منطقه یی با پروژه استراتیژیک «چاه بهار»، بازهم بر اهداف عمده متمرکز خواهد بود. اطلاعات غیر رسمی از محل می رساند که شبکه های خاصی از پاکستان از طریق هوا برای اجرای این منظور وارد ساحه شده بود. 
تردیدی نیست که هند- ایران بدیل این ضربه را درجایی دیگری تلافی می کنند. اقتصاد پاکستان، برپایه سازوکار های تروریستی استوار است و دقیقن در اثر برنامه ریزی کلان تجاری- امنیتی پاسخ خود را خواهد گرفت.