-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۳, چهارشنبه

قدرت سبوتاژی هند، ترکیه را درافغانستان وخاور میانه از شیمه خواهد انداخت.

ترکیه تا گلو در بحران غرق است؛ مگر مقامات ترکی مثل طلاپرستان عربستان سعودی، چشم به همیاری پاکستان دوخته اند. 


به گزارش اکسپرس تریبیون، وزیرخارجه ترکیه که سرگرم دیدار یک روزه از پاکستان است گفته است که ترکیه هماره از موضع پاکستان در قضیه جمو و کشمیر حمایت کرده و تا زمان دستیابی به یک راه حل این معضل دراز مدت، حمایت خود را ادامه می دهد.