-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۸, پنجشنبه

غیرحاضری «مجاهدین ضد طالب» درجلسۀ رسمی ارگحامد کرزی، دکترعبدالله، جمع «سپیدار»ی ها و استاد سیاف، جمع اصحاب «شورای حراست» در همایش گرامیداشت از روز استقلال که دکترغنی درآن تنها ترین سخنران بود؛ حضور نیافتند.  درۀ دو دسته گی در حکومت عمیق تر شده است. اردوگاه ائتلاف شمال ممکن است همایش جداگانه برگزار کنند. 
دکترغنی در سرخط سخنرانی خویش، به جهر گفت که من سرقوماندان قوای مسلح، رئیس جمهور و منتخب ملت هستم. این را به جهر گفت؛ زیرا جناح مقابل، همین سه لقب را آماج قرار داده است.
برای نخستین بار، عکس امیرحبیب الله کلکانی در کنار دیگر سرشناسان تاریخ سیاسی، در محل برگزاری مجلس آویخته شده و این زلزلۀ «تکامل وتحول» شماری را که از نظر مغزی دریک دورۀ تاریخ منجمد شده و  بازخوانی و نقد تاریخ بر تابعیت از جبر واقعیت را سنگ زدن به خانه کعبه می دانند؛ سخت سورپرایز کرده است.