-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۵, دوشنبه

دکترعبدالله، به اطلاعات بین المللی دسترسی دارد.

افغانستان درساختار داخلی خود معروض به تغییر است؛ به روال همین تغییر، دکترعبدالله به خزانۀ اطلاعاتی از مسیر های اصلی دسترسی دارد. ائتلاف شمال- شرق، بالطبع و از گذشته با ایران و روسیه علایق استراتیژیک دارد. حالا هندی ها نیز با چین و امریکا به عرصه رقابت حاضراند.
دکترعبدالله: «من از قرار دادها یا مافیای بین المللی خبر دارم.»

این شلیک هول آور دکتر عبدالله ( سرراست به ) آدرس دکترغنی، پیشاپیش به همین شکلی که گفته شد، گزینه شده بود؛ این نکته پرانی، تماس به رازی کثیف اما بسیار مهمی بود که باید در یک چشم برهم زدن، کنایه می شد.

اصل قضیه چه است؟

 این تکه های اطلاعاتی از کجا به عبدالله می رسند؟

فراموش نکنیم که منازعه افغانستان، خصلت منطقه یی و جهانی دارد. عبدالله برش وجوهرۀ یک شخصیت تاریخی را ندارد؛ مگر تا بخواهی حاشیه گرا، تجاهل کار و دپلوماتی اعصاب خرد کن است. ائتلاف شمال- شرق، درحال حاضر از حمایت قاطع وپیوستۀ ایران، روسیه و هند برخوردار است. ایرانی ها حاضر به دادن امتیاز برای امریکاییان درافغانستان نشده اند.

دکترغنی چه پیوندی با «مافیا» ی جهانی می تواند داشته باشد؛ غیر از اشتراک و نظارت داخلی بر پروسۀ جنگ پنهان جهانی در نقل و انتقالات داعش به «شمال» و شرق افغانستان، از سرزمین های سوریه و عراق به کمک پاکستان و ترکیه؟ مگر گزارش «سپوتنیک» درشش ماه پیش را به یاد دارید؟

کشت وتولید مواد مخدر در حوزۀ مدیریت منطقه و جهان است؛ و کسی درین باره از دکترغنی طالب یاری و مشورت نمی شود. چون این پروژه عمری به درازای جنگ افغانستان دارد.

پس اسرار کدام پروژه یی سیاه و مهیب بین المللی به بیرون ( و آن هم خاص برای عبدالله) چکانده شده است که عبدالله تازه از «کوه» اسرار فقط یک کاهی را برداشت و به سوی ارگ پرتاب کرد؟

 دکترغنی از کارگزاران بخش افغانستان کمپنی «یونوکال» بود که با ساختن طالبان، افغانستان را سه مرتبه دیگر به ویرانه بدل کرد. داعش، ورژن جدید همان طالب است؛ با تفاوت این که لنگوته طالب را برداشته و به جای آن، به صورتش، روپوشی سیاه جراب مانند کش کرده اند و دو نقطه سیاه که چشم هایش بیرون را نگاه کند. درماهیت ماجرا کدام اتفاقی نیفتاده.

دکترغنی یک متخصص امور بین المللی است؛ اما درستیژ سیاست افغانستان، یکی از مدیران اجرایی پروژه داعش بود وهست که از طالع بدش، پروژه از آدرس اصلی خود ( سوریه و عراق) شکست کرده و دنباله شکست اکنون به افغانستان رسیده است.