-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۶, شنبه

وزیر دفاع عربستان فردا وارد پاکستان می شود. همزمان با این سفر، جنگ درافغانستان از محاذ پاکستان تشدید یافته است. بندوبست هایی که در نتیجه این سفر به وجود می آید، اکمالات گروه طالبان را بیشتر از گذشته تقویت می کند. این سفر از دیدِ هند و ایران پنهان نمی ماند. همۀ این تحرکات در شرایطی پیش آمده که بین غنی وعبدالله از نظر عملی دیگر احتمال ادامه کار یا سازش باقی نمانده است.