-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲, سه‌شنبه

میخ تاریخ بر سه تابوت

دکترعبدالله، با دست خود، بر تابوت خود و دو یارِغارِ دیگر ( قانونی و فهیم) میخی به درازای آلت نرینۀ یک الاغ کوبیده که تابوت ها را دو پاره کرد.


دکترعبدالله عبدالله در انستيتوت مطالعات استراتژيك افغانستان گفت، « زماني كه قانون اساسي افغانستان در لويه جرگه به خاطر سرود ملي جنجالي شده بود، حامد كرزي در يك نشست خصوصي گفت که در تالار عمومي صدا مي كنم كه سرود ملي به دو زبان باشد؛ اما از آن خودداري كرد.»
این درحالی است که این آقا خودش وزیرخارجه، فهیم قسیم معاون رئیس جمهور وزیردفاع و یونس قانونی وزیر داخله و صد ها میانه پایۀ دیگر در بر و برج دولت چسپیده بودند. خیانتکاران تاریخ به طور حیرت آوری خمود و بی حافظه اند. زمانی می رسد که به زبان خود، اقامۀ ملعنت بار را برضد خود شان بازگویی می کنند.