-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۶, شنبه

ستون پنجم درارگ نیست؛ در «شمال» است.

قوماندانی امنیه بغلان با دستگیر کردن این میرغضب، در واقع در رهایی وی یاری رسانید. او به زودی یا بی سروصدا و یا در تبادله آزاد خواهد شد.


این خبر از برگه رحمن مرادی روبرداری شد. فرمانده طالبان در ولسوالی چهاردره کندز را می بینید که در موتر هایلکس فرمانده امنیتی زندان پلخمری به کابل انتقال داده می شد، از سوی نیروهای پلیس بغلان به دام افتاد. این فرمانده خون آشام زخمی شده و قرار بود با عبور از مسیرکابل به سوی مرز تورخم برده شود. قسمت دوم سریال خلیل اندرابی نیز بدین وسیله به پایان رسید.
دولت مسئولان زیادی در بین نیروهای امنیتی دارد که به طور منظم، با شبکه های طالب در ارتباط اند. مثال برجسته اش این است که خلیل اندرابی را به خود رها کردند. حال سوال این است که فرمانده امنیتی زندان پلخمری با خلیل چه روابطی می تواند داشته باشد. آیا صاحب موتر هایلکس مستقیم از مرکز دستور می گرفت؟