-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳۰, شنبه

کرزی: هند باید به افغانستان اسلحه بیشتر بدهد

به گزارش روزنامه اندیان اکسپرس
گزارش گر: شوشیانت سینگه
کرزی می گوید هند باید در ارایه کمک نظامی به افغانستان جسورانه پیش برود. 
چرا داعش درمقایسه با دیگر گروه ها،  این قدر متفاوت، خطرناک و بسیار شیطانی است به ویژه در برابر هند؟

کرزی: داعش درمجموع اهداف شیطانی دارد. طالبان به عنوان نیروی محلی در افغانستان بوده اند. داعش افغان نیست و هیچ ارتباطی با طالبان ندارد. این گروه خصلت بومی ندارد و دارای تفکر مهلک در سطح منطقه است. بنا برین شما برای جلوگیری از قدرت گیری آن ها که برای منافع هند همانند آن چه در افغانستان می گذرد زیانبار اند، جدی و محتاط باشید. قرار برخی گزارش ها شماری از هندی ها نیز با داعش یکجا شده که باید هند درین رابطه به طور جدی محتاط باشد. 

هند باید برای رفع نیازمندی های نظامی افغانستان بسیار جسورانه عمل کند. خواست من این است که  هند در زمینه تقویت ظرفیت دفاعی افغانستان هوشیارانه گام بردارد. هندی ها به طور حیرت انگیزی نسبت به نکته نظرات پاکستان ملاحظه کارانه عمل کرده و همچنان همین شیوه را با توجه به دیدگاه های امریکا در پیش گرفته اند.
 توقع من این است که هند باید منافع ملی و دیدگاه خودش را ترجیح بدهد و متوجه رابطه خود با افغانستان باشد.  هند درحال حاضر دریک موقعیت ایده آل قرار دارد تا نیازمندی های دفاعی و تجهیزات نظامی و آموزش دهی به اردوی ملی افغان را بر آورده کند.  حکومت هند شماری از چرخبال ها را در اختیار افغانستان قرار داده مگر ما میخواهم که کار های بیشتری انجام دهد. ما نمی خواهیم هند برای ما سرباز بفرستد؛ تجهیزات از شما و نیروی بشری از ما.

هند برای تقویت نیروی دفاعی افغانستان چه نوع تجهیزات نظامی را می تواند فراهم کند؟

هند درین زمینه چیزهای زیادی می تواند انجام دهد. هند می داند که وضعیت نظامیان ما خیلی بهبود یافته است. آن ها وضعیت ما را درک می کنند و میدانند که به چه نیاز داریم. چیزهای بیشتر از قبیل آموزش اسلحه سنگین و واگذاری برخی سلاح های ساخت هند که آن کشور قادر است انجام دهد.