-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۵, جمعه

داعش درلباس گدا در تهران؟

اگر غفلت شود انفجارو ترور شروع میشود.


پیک نت: از روی شنبه قرار است "گدا" بگیری در تهران شروع می شود و سر تیم های شبکه های گدائی هم اگر به دام افتاده و دستگیر شوند، تسلیم دادگاه می شود تا به سه تا دو سال زندان محکوم شوند.

 به این ترتیب، مهمان های جدیدی وارد زندانها می شوند که ای بسا موفق شوند در داخل زندان هم شبکه های گدائی را سازماندهی کنند و برای بیرون از زندان هم عضو گیری کنند!

 در این میان معلوم نیست با گداهای خارجی که دستگیر می شوند چه خواهند کرد؟ آنها را باز میگردانند به کشورشان یا می فرستند به زندانهای ایران. 
همچنین معلوم نیست که غیر از تهران، طرح گدا جمع کنی در کدام استان و شهرستان دیگر ایران هم اجرا می شود. گفته می شود در صدر لیست گداهای غیر ایرانی در مشهد و تهران و اصفهان، گداهای افغانی، پاکستانی و سوریه ای قرار دارند که بعید نیست در میان آنها افرادی جاسازی شده باشد که با طالبان و داعش در ارتباط باشند و دسته گل های مهیب و خونین به آب بدهند. 

بویژه در میان سوریه ای هائی که در همین سالهای اوج گیری جنگ در سوریه خود را به ایران رسانده اند. تجربه فرانسه، ترکیه و آلمان در برابر چشم همگان است. افرادی که سازمان یافته در میان مهاجرین به اروپا فرستاده شدند تا فجایع تروریستی بیآفرینند. بنابراین حساسیتی که دولت و حکومت نسبت به گداها، کارتن خواب ها، معتادان ولگرد در شهرها نشان میدهند، حساسیت بجائی است و باید مردم نیز کمک کنند.