-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳۰, شنبه

امریکا هرگز از پاکستان نمی گذرد

روزنامه دپلومات نوشته است که پالیسی ستراتیژیک که اسلام آباد آنرا به ارتباط افغانستان دنبال می‌کند پاکستان را در یک وضعیت دشواری قرار داده و روش دوگانه این کشور به نوشته مقاله برملا شده‌است. از یک سو به شبکۀ حقانی و طالبان پناهگاه امن می‌دهد و درعین زمان امیدوار ادامۀ همکاری واشنگتن است. ولی امریکا با متوقف ساختن کمک نظامی سه صد میلیون دالر خود به پاکستان خشم و نا رضایتی خود را از این روش ابراز داشته‌است.