-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۰, چهارشنبه

اسماعیل خان از دکترغنی انتقام گرفت

سرمشقی جالب برای دو جنسه های سیاسی در اردوگاه اصلاحات و همگرایی


پس از تهديد ارگ از سوى كاخ سپيدار در پيوند به عملى شدن محورهاى اصلى توافقنامه سياسى، اشرف غنى به دنبال يارگيرى از درون اردوگاه اصلاحات همگرايى و حاميانى كه در دور دوم انتخابات ٩٣ از داكتر عبدالله حمايت كرده بودند، برآمد.

يكى از مهمترين اتفاقات در اين ديدارها كه با سران جهادى اتفاق افتاد، ديدار امير اسماعيل خان با اشرف غنى بود.

امير اسماعيل خان در يك اقدام تلافى جويانه با توجه به نوشته نيوياركر كه غنى به شكل تحقير آميزى براى اسماعيل خان ١٥ دقيقه وقت ملاقات داده بود، به ساعت خود نگاه مى كند و براى غنى مى گويد كه من بيشتر از ١٠ دقيقه وقت صحبت كردن با شما را ندارم.

پس از رد و بدل شدن صحبت، غنى زير تاثير رفته و گفته كه از شما مشورت مى خواهم، اما اسماعيل خان در پاسخ مي گويد؛ مشوره هاى اصلى در توافقنامه سياسي است و به همان موافقتنامه نامه عمل کن!

فتاح مهریان