-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۵, جمعه

پلان امریکا برای متلاشی کردن ائتلاف ضد طالب نتیجه یی معکوس داده است.

انتقال بخشی از «شورای کویته» در داخل افغانستان برای یکی دو روز ممکن، اما برای طولانی مدت غیرممکن است. انتقال آن ها فاش می کند که امریکا و انگلیس و پاکستان برای بومی نشان دادن رهبری طالب در جنگ، تصمیم مشترک گرفته اند. این اقدام قبل از همه ضربتی محکم برپالیسی جاری امریکا است و درصورت عملی شدن این اقدام، مقاومت سراسری علیه امریکا شکل می گیرد. امریکا نیاز مند یک پالیسی شفاف است و اثبات کند که آیا میان افغانستان وپاکستان کدامیک را به عنوان متحد انتخاب کرده است.