-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۳, شنبه

جالب!

فردوس «کاوش» نوشت: يكي برود به هر دو رهبر داستان سقوط حكومت دكتر نجيب را قصه كند. آن حكومت را همين اختلاف هاي سياسي از درون منفجر كرد وتوته هايش به لوگر وجبل السراج افتاد.