-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۱, پنجشنبه

جرثقیل خامه مکه را کی سرنگون کرده بود؟

اسرار جعبه سیاه جرثقیل


به گفته روزنامه عکاظ، منشره در عربستان سعودی، منابع آگاه در گفت وگو با این روزنامه تاکید کرده اند که جعبه سیاه جرثقیل مسجدالحرام برای اطلاع از اسرار آن، توسط شرکت سازنده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت تا اطلاعات دقیق و بسیار مهم به دست آمده از آن زاویه جرثقیل هنگام سقوط را مشخص کند که 87 درجه بوده است.
همچنین ادعا شده که طبق اطلاعات صندوق و آخرین اطلاعات ثبت شده، درباره سرعت باد و تاثیر آن بر زوایه بازوی اصلی و حداکثر سرعت مجاز باد و نحوه استفاده از جرثقیل آخرین لحظات پیش از سقوط نشان میدهد، علت سقوط جرثقیل سرعت وزش باد بوده که از 24 ساعت قبل از سقوط دارای سرعتی بالغ بر 80 کیلومتر در ساعت بوده است.