-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۷, یکشنبه

از برگۀ اصغر «اشراق»

این همه به آب و آتش زدن های کرزی برای چیست؟


در زمانی که قرار است تذکره‌های الکترونیکی توزیع شود، در زمانی که با طالبان برخورد جدی می‌شود، در زمانی که به زودی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص می‌گردد، در زمانی که سیاست چندپهلوی پاکستان حتا باعث نارضایتی دوست نزدیک‌اش چین شده است، در زمانی که زمزمه‌هایی برای مشخص شدن خط مرزی افغانستان و پاکستان وجود دارد، در زمانی که خود حکومت برای برگزاری لویه جرگه برنامه دارد و .... اما این همه به آب‌وآتش زدن‌های کرزی برای چیست؟ یعنی باز هم می‌خواهد با سیاست قبایلی در قرن 21 عمل کند و میلیون‌ها دالر پول‌ و سرمایه‌های نامشروع و مافیایی خانواده و شرکای سیاسی‌اش را حفظ و در واقع بر سر پول مردم افغانستان تجارت کند؟