-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۷, یکشنبه

ترس کشورهای همسایه از افغانستان


وحید مژده، آگاه مسایل سیاسی گفته است: دولت آمریکا درصدد ایجاد یک پایگاه موشکی در افغانستان است. این کشور، موشک های بالستیک را در افغانستان مستقر می سازد و بودجه ای را نیز برای این کار درنظر گرفته است. این درحالی است که طالبان نه طیاره دارند و نه جنگنده های پیشرفته و قوی که آمریکا بخواهد برای نابودی آنها چنین سیستم موشکی را به راه اندازد.

مژده گفت: مشخص است که همه این کارها را برای رقابت و جنگ با این سه کشور رقیب کرده است.