-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۶, شنبه

توطئه دولتی درهلمند؛ برکناری جبار «قهرمان»

عقب نشینی برنامه ریزی شدۀ دولت از هلمند
اشاره: علی «مزیدی» از احتمال مرکزهلمند به دست طالبان خبر داده است. اطلاع رسانی مزیدی در رابطه با اوضاع هلمند نسبت به دیگر ناظران، مرجح است.


گمان اغلب ان است كه هلمند دست خوش توطئه است!
رويداد هاي پي هم كه برايم در چند روز اخير پيش امد إيجاب نمي كند تا چيزي بنويسم اما فوريت وضعيت هلمند، ارامم نگذاشت. پاسخ چند موضوع مبهم بسيار مهم است.
(اميد وإرم توطه يا كم روحيه سأختن مردم تلقي نشود.)
١- ولايت هلمند در وضعيت سقوط قرار دارد. شهر لشگرگاه از چهار سمت در محاصره كامل است.
اما مسولين محلي بيش از انتظار در قبال اوضاع بي تفاوت اند.؟؟!
٢ - تحليل مني كه اوضاع هلمند را دقيق دنبال مي كنم و هر روز دهها پيام از ولسوالي ها و مركز در يافت ميدارم اين است كه مسولين و مقامات بلند پايه خود عاملين اصلي چنين وضعيت هستند؛ زيرا اين وضعيت پس از ان به وجود امد كه همزمان كليدي ترين مقامات نظامي و ملكي از اين ولايت تبديل و يا از هلمند فرا خوانده شدند. جبار قهرمان نماينده خاص رييس جمهور در أمور امنيتي، جنرال عصمت دولتزي قوماندان زون ٥٠٥ بست و چند فرمانده ديگر، بدون دليل از هلمند فرا خوانده شده و خانه نشين شدند و ميرزاخان رحيمي والي تبديل شد. 
اين كار تا بي نهايت مشكوك و سياسي است. در حال حاضر سوق و اداره با نبود مسولين نظامي و تصميم گير، اصلن وجود ندارد. 
٣- واضح است كه پس شكست و تلفات سنگين وفاجعه بار سقوط نوزاد و سنگين، خطر سقوط ولايت پيش امد و افراد فوق اعزام شدند و حقا كه موفق شدند اوضاع را مديريت كنند؛ اما با نبود اين افراد دو باره ضعيت به همان حالت ٩ ماه قبل و بلكه بدتر از ان قرار دارد.
٤- در تمام ساحات جنگ به نيروها اجازه جنگ و تعرض داده نمي شود. نيروها قدم به قدم عقب نشيني مي كنند و در حال حاضر لشكركاه در تير رس طالبان قرار دارد. 
٥- گمان اغلب بران است كه هلمند دستخوش توطئه است؛ زيرا آنچه در هلمند مي گذرد، در رسانه هاهم باز تاب داده نمي شود.
٦- برخي اعضاي شوراي ولايتي از ولايت بيرون امده در قندهارو كابل اند، وًمسولين مهم زيكو نيز بيرون شده اند.