-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۳, شنبه

شمارش معکوس برای سقوط، در روز «خاکسپاری حبیب الله»

اگر جامعه بین المللی برای رفع بحران «مشروعیت» دولت افغانستان سر فرصت مداخله نکند، احتمال آن وجود دارد که...حوادث غیر عادی در کابل و شمال در جریان است.
اگر جامعه بین المللی برای رفع بحران «مشروعیت» دولت افغانستان سر فرصت مداخله نکند، احتمال آن وجود دارد که دولت دقیقاً به روز یازده سنبله ( برابر با تاریخ «خاکسپاری» امیر حبیب الله خان کلکانی) سقوط داده شود و هرج و مرج تاریخی فراگیر، مکرر شود.
حلقات اساسی ائتلاف شمال آماده می شوند که درتفاهم با «شورای حراست» به رهبری استاد سیاف، قدرت را تا برگزاری مصئون انتخابات بعدی در دست گیرند.

بحران قدرت، دو سال پیش نیز براثر مشوره های مشترک بین قدرت های منطقه یی و امریکا، مهار شد و «حکومت وحدت ملی» با تاریخ مصرف محدود به وجود آمد. اما رفته رفته مشاهده شد که جناح ارگ قصد داشت ازین موعد «محدود» به طور نامحدود به هدف بازگشت به نظام داری «گذشته» بهره گیری کند.
 این بار، «مشروعیت» سیاسی به حل تضاد های تشدید شدۀ داخلی وابسته است. دیگر مجالی باقی نمانده که دکترغنی- عبدالله دست دریک کاسه کنند. بعید است که ائتلاف شمال، مأموریت دکترعبدالله را کماکان به حیث«فرستادۀ» سیاسی خویش تمدید کند. جناح ارگ مایل است صلاح الدین «ربانی» هم در مقام رهبر جمیعت و هم در نقش عامل سیاسی ائتلاف شمال به جرگۀ مشارکت تعیین شود. 
اما به نظر می رسد که گزینۀ این برهه از تاریخ، عطا محمد «نور» است.
اخبار و اطلاعات می رسانند که چنین آرزویی محقق نخواهد شد. تحرکات مردمی با حضور فرماندهان وناراضیان، سریع آغاز شده و اگر به زودی مداخلۀ بین المللی صورت نگیرد، با اعلام خروج عبدالله از حکومت، نظام، ( به طور نمادین در روز اعزار وتشیع حبیب الله) درهم شکسته و  با تمام طول وعرضش متلاشی خواهد شد.