-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۸, دوشنبه

لایحه عملیات طیارات بی سرنشین فاش شد.

اوباما قاعدتاْ ماموریت هر ماموریت طیاره های سرنشین در مناطق خارج از حوزه جنگی نظیر پاکستان لییبا و سومالیا شخصن امضاء می کند.
 

 
The 18-page Presidential Policy Guidance (PPG), published Saturday by the American Civil Liberties Union (ACLU), provides more details than the government had previously revealed on how drone strikes are approved. “Actions, including lethal action against designated terrorist targets, shall be as discriminating and precise as reasonably possible,” the PPG states
 
به گزارش اکسپرس تریبیون حکومت امریکا مدارک محرمی را با نام «راهکار» فاش کرده که نشان میدهد مقامات کاخ سفید چه گونه عملیات طیاره های بر سرنشین در بیرون از حوزه های جنگی را از قبل انتخاب کرده و درآن رییس جمهور نقش کلیدی داشته است.
رهنمود ۲۸ صفحه یی که به روز یک شنبه از سوی اتحادیه آزادی های مدنی امریکا منتشر شده  حاوی جزپیات بیشتری است. از جمله این که « عملیات علیه اهداف قبلن تعیین شده تروریست ها باید در نظرداشت امکانات منطقی و دقیق و بدون کدام تبعیض انجام بگیرد.
درسند رهنمودی مزبور آمده است که اوباما قاعدتاْ ماموریت هر ماموریت طیاره های سرنشین در مناطق خارج از حوزه جنگی نظیر پاکستان لییبا و سومالیا شخصن امضاء می کند. براساس داده های این سند از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در حدود ۴۷۳ حمله هوایی طیارات بی سرنشین از سوی رپیس جهور اوباما امضاء شده که در نتیجه ۲۵۸۱ تن از جنگجویان کشته شده اند.