-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۱, دوشنبه

همکاری امنیتی با چین، نوعی «بیگاری» است.

اشاره: چین سیاست دوگانه درافغانستان دارد. ترس از گسترش بی ثباتی درافغانستان؛ اما درعوض، حمایت قاطع از پاکستان!به گزارش ( Diplomacy & Defence) وزیر دفاع  چین در دیدار با سترجنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز افغانستان، از حکومت کابل به خاطر حمایت از مبارزه برضد گروه های افراطی و تجزبه طلب چینی در مناطق شرقی شینجینگ ستایش کرد. چین دیریست از بی ثباتی در افغانستان که می تواند ساکنان مسلمان منطقه شینجیانگ  را به خشونت گری بکشاند؛ نگران است؛ جایی که صد ها تن از اسلام گرایان افراطی که در نا آرامی ها درین منطقه دخیل بودند، از سوی نیروهای چینی کشته شده اند.
هرچند امریکا و سازمان ملل متحد حرکت اسلامی ترکستان شرقی را در فهرست گروه های تروریستی جا داده اند، اما شماری از صاحب نظران بدین باورند که سیاست های حکومت چین مسبب نا آرامی ها درین منطقه است. 
 چانگ وانکوان وزیر دفاع چین به قدم شاه شهیم گفت: من از دولت افغانستان به خاطر حمایت ارزشناک از مبارزه علیه گروه تروریستی حرکت اسلامی ترکستان شرقی که به منافع اساسی چین رابطه دارد، تشکر می کنم.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، وزیر دفاع چین اظهار داشت: من امیدوارم که اردوی دو کشور ( افغانستان و چین) به گسترش دامنه عملیات ها و ایجاد هم آهنگی وسیع بین نیروهای امنیتی دو کشور ادامه بدهند.