-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۷, یکشنبه

نخستین دسته جنگی طالب با نام غیرکتابی

قطعه سرخ با اسلحه پیشرفته از کدام سیاره نازل شده که ظاهرن و (حتا) از رصد خطا ناپذیر امریکایی ها فراتر رفته؟!
مقامات هلمند می‌گویند، اردو با یک نیروی نسبتاً منظم تر و مجهز تر شورشیان در این ولایت روبرو می‌باشد. آنها می‌گویند که طالبان این نیروی متشکل از چند صد نفر بنام "سره قطعه" را در این اواخر در جنگ داخل ساخته است. یک قوماندان طالبان بنام حاجی ناصر که قبلاً عملیات طالبان در کندهار و زابل را رهبری می‌کرد اکنون قوماندان قطعۀ سرخ است.
پیامی که درعقب این خبر خوابیده٬ قبولاندن این نکته است که دیگر غلبه بر طالبان نا ممکن است. ماشین تولید دروغ٬ نا تراش ترین فرآورده خود را به بازار اذهان فرستاده.
یعنی«قطعه سرخ» طالبان٬ دربرابر هدف گیری های ربات های امریکایی می تواند مقاومت کند؟ این غلط اندازی دیگر کسی را فریفته نمی تواند.