-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۷, یکشنبه

اگر حکمتیار بتواند در کابل «گذاره» مفید کند، یک معجزه است.


به این خبر نگاه کنید:


حزب اسلامي افغانستان (شاخه حکمتیار) اعلام کرد که مذاكرات صلح این حزب با دولت نهايي شده است. هیأتی كه به اساس دعوت دکترغنی به ارگ یا شورای صلح خواهد آمد،  مكان و زمان دقيق امضای توافق نامه صلح را مشخص خواهد كرد.
صلح حکمتیار با نیمۀ اول دولت است. هم پیوندی با نیمۀ دوم اصلن وجود ندارد. مضاف برین، درمتن توافق ذکر نشده است که سلاح کوت ها و جنگ ابزار های حکمتیار، درکدام مکان، چه وقت و تحت چه شرایطی به وزارت دفاع تحویل داده خواهد شد. تعبیر صلح «مسلح»، همیشه جنگ است؛ آن هم جنگی که برای صلح نیست؛ برای عبور ظفرمندانه به یک جنگ دیگر است.