-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

داعش در کوچه پس کوچه های ترکیه

به گزارش «انتخاب»، گزارش لوپوئن با شرح مضمون یک فیلم ویدئوئی که در سایت مجله کمالیست "جمهوریت" منتشر شده و به سال 2014 برمیگردد، آغاز شده است.

در این فیلم کامیون های مواد غذائی و داروئی سازمان های خیریه که قصد دارند از مرز ترکیه وارد سوریه شوند مورد بازرسی ژاندارم های ترکیه قرار میگیرند و این فیلم نشان می دهد که در زیر بسته های بزرگ مواد داروئی، حدود هزار خمپاره انداز، ده ها هزار فشنگ و مهمات و صد نارنجک انداز، پنهان کرده اند. این کامیون ها به سرویس های امنیتی ترکیه تعلق داشته اند.