-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۳, شنبه

جای نادر «نادری» درتیم ارگ نیست.

من نادر را از نظر شخصیات و خانواده اش، از سال های نود می شناسم. وی به گونه یی باور نکردنی، فساد ناپذیر و سالم ترین نشانه یی از نسل برومند امروز افغانستان است. از نظرمن، حضور وی در تیم کنونی ارگ، یک ضایعه، ویک تأسف است.
نیات ودیدگاه های وی از سطح و سویه ارگ و ضد ارگ بالاتر است.
سنجر سهیل، پهلوهای شخصیت نادر «نادری» را در یک اجمال توضیح داده است. میخواستم اخلاص خودم را در کوتاهه یی در بارۀ نادری بنویسم؛ اما سنجر در ارزش گزاری ایشان پیشدستی کرد و عالی نوشت. جای نادری در تیم ارگ و درتیم ائتلاف شمال نیست. او نعمت شگفت انگیزی است که در واقع برای مدیریت بحران سر برآورده است. قوم پرستان و فساد کاران، نادری را مجال پیشروی نخواهند داد. 

سنجر سهیل نگاشته است: نادر نادری را شاید بتوان یکی از انگشت‌‌شمار افرادی به شمار آورد که هیچ‌گاهی بر موج سیاست قومی سوار نشده و از حمایت هیچ‌یک از جریان‌های قومی برخودار نبوده است. او در سال‌های سیاه، که هنوز از لحاظ سنی خیلی جوان به حساب می‌آمد، در مطبوعات برون‌مرزی در رابطه به کشورش می‌نوشت و از هر فرصتی برای بلندکردن صدای مردم افغانستان استفاده می‌کرد. همان بود که به‌دلیل توانایی خود به‌عنوان نماینده نسل جوان افغانستان در کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ میلادی شرکت کرد. همه می‌دانیم که در جریان کنفرانس بن، گروه‌های دخیل در جنگ بر سر تقسیم قدرت و کرسی‌های حکومتی روزها درگیر بحث و مباحثه بودند و حتا نزدیک بود به‌دلیل عدم توافق بر سر این تقسیم بندی‌ها، کنفرانس را تحریم کنند، اما نادری با حضور موثر و پر‌رنگ خود در آن‌جا توانست پیام نسل جدید افغانستان را که قربانی عمده جنگ بودند، به خوبی بازتاب دهد.
طبعا، حضور نادری به‌عنوان یک شخصیت سیاسی ملی‌گرا در آن کنفرانس، برای سیاست‌مردان سنتی افغانستان که همه‌چیز را از دریچه قوم، سمت و زبان می‌دیدند، ناخوشایند بود و در موارد متعددی از مواضعش که ریشه در اعتقادات مترقی ملی‌گرایانه و اعتقاد به نسل جوان به‌عنوان نماینده تغییرات بنیادین در کشور داشت، به خشم می‌‌آمدند.