-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳۱, یکشنبه

استاد دانشگاهی که «مشروعیت» را این گونه فهیمده!

به نظر می رسد که صابون حکمتیار به جان امین حیدری هنوز مالش نشده است.


امین حیدری استاد دانشگاه، در گفتگو با «نگاه» گفت: اگر حزب اسلامی وارد پروسه صلح شود و تصمیم بگیرد که با دولت افغانستان یکجا شود، هم به لحاظ روانی جبهه طالبان را تضعیف خواهد کرد و هم دولت به نحوی موفق شده است که مخالفان خود را کاهش دهد. از طرفی دیگر هم می تواند مشروعیت دولت را افزایش دهد. چرا که به این ترتیب بخش بیشتر مردم را به سمت رضایتمندی از دولت می کشاند. بنابراین آمدن حکمتیار تاثیر مثبتی در ثبات و امنیت خواهد داشت.