-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۲, جمعه

مصطفی ظاهر یک دستش را در جنگ پاتی پت از دست داده است!
مجیب «ضیاء» مُچ مصطفی ظاهر را گرفت.
وی نوشت: آپارتمان هاي كه براي معلولين و معيوبين از طرف كشور إمارات ساخته شده بود اولين آپارتمانش به مصطفي ظاهر داده شد بسيار كاري خوب شد بيچاره در خيمه زندگي ميكرد حق مسلمش است يك دستش را هم در جنگ پاني پت از دست داده بود در جمع معيوبين محسوب ميشود.