-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۸, دوشنبه

جالب ترین واستثنایی ترین نوشته از قلم حمیدالله «حمید»

من هماره، فرسته های حمیدالله «حمید» را با ولع میخوانم وبردلم می نشیند. از جمله این:افغانستانی های خارج نشین!
راست بگویید، آیا دلیل اصلی فرار تان از افغانستان گرسنگی بود یا مشکلات جانبی؟
با خود صادق باشید. آیا "صبحانه" را به نام "نان و چای" نمی‌شناختید که چون بغیر از نان و چای چیز دیگری نداشتید؟ آیا تا قبل از سرازیر شدن کمک های خارجی، یتیم و پدر دار تان همراه با پدر تان به سفره های خیرات و عروسی هجوم نمی‌بردید و غذا را چور نمی‌کردید؟
من که از گرسنگی فرار کردم، اما مشکلات جانبی را بهانه کردم.