-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۶, شنبه

احمد «مسعود» و تشویش طلاپرستان

اگر اطلاعات مستور را دریک عبارت ترجمه کنیم، احمدولی «مسعود» یک کودتای خزنده را که از چندین جهت آغاز شده بود، خنثی کرد.


بحث ازدواج احمد «مسعود»، یادگارِ مادی و معنوی روانشاد احمد شاه «مسعود» سردار بی تکرارِ مقاومت در تاریخ معاصر افغانستان از چالشی مزمن و چند منظوره، گذر کرد. احمد ولی «مسعود» - برندۀ اصلی این کشاکش- فرآیند این ازدواج (بیشترینه) «سیاسی» را هنرمندانه مدیریت کرده، اما هنوز اوقات تلخی های زیادی در پیش است.

فاز بعدی، عملیات رقابتی برای اثباتِ جایگاه سیاسی احمد «مسعود» در مجمع الجزایر رهبران و مدعیانِ «جوان»، آموخته خور و میراث گیر است. بحران پس از بحران مشاهده خواهد شد که سر خط آن مسأله تمکین و بیعت میراث گیران درچهارچوب یک محور واحد است. 
ظرف هفده سال میراثِ راهبردی احمد شاه مسعود «اصلی» با حضور یک گروه از طلا پرستان، با تکیه بر هیاهو سالاری و رقابتی جنون بار بر سر قدرت دولتی، از خط سیاسی و حتی «مشروعیت» بیرون زده شده بود. هرناخلفی وکافراندرونی که از دست شان سر میزد؛ می گفتند که «آرزوی آمرصاحب چنین بود.»

 احمد مسعود، شاهد خطا ها و نص شکنی های بی شماری بوده است. او یادگار آن «کوه تقوی ورعایت» است که از «تپۀ سریچه» شاهد عربده ها، بلوف بازی ها و طلاپرستی حواریون بوده است. احمد، اکنون تهدیدی معنوی و اعتباری علیه طلا پرستان سلف وخلف به شمار می آید.
این رویارویی را به آسانی پایانی نخواهد بود؛ مگر مهم این است که بنیاد تئوریک فراز آیی احمد مسعود در شرایط جدید روی چه پایه هایی تنظیم شود. اگر احمد ولی کمافی السابق اجازه بدهد که شتر سیاه «مصلحت» ها ( که تصویری روشن از کژرو ها است) از نوع کرنش ها و سرخمی های گروه طلاپرستان، عقب خانه احمد مسعود نیز زانو بزند؛ به غیر از نمای جدید یک تکرار، تغییری جهشی و درخشان به وجود نخواهد آمد.