-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۹, جمعه

خبر ناراحت کننده که برای هزاره ها بسیار زیان آور است.

لوس انجلس تایمز گزارش کرده که افغان‎های مهاجر در ایران با یک انتخاب دشوار رو به رو اند؛ یعنی باید بین اخراج از ایران  و اشتراک در جنگ سوریه یکی را انتخاب کنند.
روزنامه می‎نویسد هم اکنون در چهار راهی‎های مهم دمشق پایتخت سوریه و زیارتگاه‎های شیعیه یان، هزاره‎های افغانستان پاسبانی می‎کنند و به مقابل گروه‎های سنی در این کشور می‎جنگند.