-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۱, پنجشنبه

احمد ولی «مسعود» در گفت وگو با خبرگزاری جمهور

متاسفانه در افغانستان، زیر شعار اصطلاحات و نظام گرایی، بیشتر آجندای شخصی دارند، یا اشتباهی یا انحرافی و یاهم غلط به کار می برند، مثل اینکه در زمان کرزی زیر عنوان مشارکت ملی، هیچ وقت نخواست یک مشارکت واقعی در افغانستان به وجود بیاورد، کسی را در نظام سیاسی شریک نساخت و سرانجام افغانستان به بحران رفت.
ولی از زمان حکومت وحدت ملی تا امروز که دو سال میگذرد، زیر شعار حکومت وحدت ملی، تناقض آشکار دیده می شود، یعنی بیشتر جمعی از رهبران تلاش دارند تا بتوانند قدرت و ثروت را در افغانستان انحصار کنند، این کاملاً با روحیه وحدت ملی و خود وحدت ملی مغایرت دارد. کاری نکردند که هیچ؛ وحدت ملی را نیز برهم زده و از بین بردند، ضعیف کردند، چرا؟ به خاطر اینکه در قالب این شعار، بیشتر به آجندای شخصی پرداختند، البته تعدادی هم به نام قوم خواستند کار کنند، نه به خاطر قوم! فقط به نام قوم نان قوم را خوردند و به نام قوم، آجندای شخصی شان را پیش بردند. پس این حرفها مغایرت با روحیه حکومت وحدت ملی دارد و با این کارها، آنها بحرانهای پیچیده دیگری را نیز در افغانستان ایجاد کردند.