-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۴, پنجشنبه

جا به جایی دو بارۀ میز قمار در «شمال»

تاج‌محمد جاهد وزیر امور داخله، عبدالله حبیبی وزیر دفاع، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور و جان نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع چرا به کندز رفته اند؟ 


گزارش هایی درحلقات نظامی کابل واصل شده است که طالبان قصد دارند دو باره کندز را تصرف کنند. هیچ کس به رسانه ها نمی گوید که کدام نوع طالب برای اشغال کندز نقشه ترتیب داده اند. سه مجری جنگ به کندز رفته اند تا به جز عملیات تبلیغاتی هیچ کاری را انجام ندهند. راه های تدارکات اسلحه و لوژستیک به طالبان به همه معلوم است وکسی قطع طریق اکمالات آنان را در سر نمی پروراند.
در جمع ناظران غیررسمی درمرکز و حوزه شمال، گزارش های ردوبدل می شود که حکایه از همکاری فرماندهان نظامی دولتی با گروه طالبان دارد.عبارت فشردۀ این همکاری چنین است: اردو وپلیس دولتی، طالبان را از نظر اسلحه و مهمات اکمال می کنند!
اتمر روز گذشته اظهار داشت که جنگ شمال مستقماً ازسوی «استخبارات پاکستان» رهبری می شود. بیایید نقشه را پیش روی خود باز کنیم. پاکستان تا رسیدن به کندز، صدها کیلومتر ( آن هم از راه های صعب) فاصله دارد و از راه مستقیم و جاده سر راست قادر به اکمال جنگ نیست. فاصله نیروهای بین المللی واردوی ملی با جبهات خیالی پاکستان، در بسیاری جا ها کمتر از پنجاه متر است. ازین قرار، پاکستان ناتو وامریکا را به شمول اردوی چند صد هزار نفری افغانستان درعقب قرارگاه های خود شان با شکست مواجه کرده است؟!
دادن این گونه تصویر از اوضاع برای هیچ کسی مایه قناعت نیست.

اکنون جنگ بین دسته جات نیابتی روسیه- ایران و امریکا وپاکستان در کندز در حال شکل گیری است.  سرمایه گزاری های متضادی روی گروه های مختلفی که از جهات مختلف وارد کندز می شوند، به کار گرفته می شود. تمام نشانه های بیانگر این واقعیت تلخ اند که حفظ مراکز دهشت افگنان به دوش دولت و نیروهای «سایه» است.
طالبانی که والی کندز آنان را متمایل به روسیه اعلام کرده، دسته جات محلی ساکن مناطق شمال اند که برضد طالبان ازبک، چچین و قزاقی از سوی روسیه اجیر می شوند.
نشانه های حاکی اند که روس ها هنوز برای کنترول محور کندز و مسیر منتهی به مرزهای جنوبی حوزه روسیه، کارزار حمایت فعال راه نیانداخته اند. آن ها دم حاضر روی حضور سنگین عملیاتی توجه دارند. حنیف اتمر، جنرال نیکلسون و تاج محمد جاهد برنامه یی برای ریشه کنی تروریزم درآن جا ندارند؛ آن ها اوضاع را مطالعه می کنند که چه گونه نبرد و بحران در حوزه شمال به همین شکل کنونی «حفظ» شود.