-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۶, شنبه

پیشانی ترشی ایران نسبت به تهاجم زمینی ترکیه بر سوریه


علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران در یک گفتگوی مشروح تلویزیونی با شکبه روسیه الیوم شرکت کرد. شمخانی روابط ایران با روسیه را "راهبردی" خواند و گفت روسیه دوران پوتین هویتی مستقل و متفاوت از دوران ماقبل پوتین دارد و سیاست های زیانبار دوران گورباچف و یلتسین خاتمه یافته است.
درین نشست، شمخانی چهار خواست ایران از ترکیه در مورد سوریه را چنین عنوان کرد:
ترکیه اجازه ارایه هیچگونه کمک نظامی به گروه های تروریستی را ندهد؛ در نابودکردن گروه های تروریستی مشارکت کند؛ مرزهای خود را بر روی تروریست‌ها ببندد و در گفتگوی سوری-سوری کمک کند.