-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۸, پنجشنبه

نامۀ پدر امان الله به وایسرای هند

هدف از ارسال نامه، امیر حبیب الله کلکانی، اشتراک افغانستان به حیث کشور مستقل درهمایش صلح پاریس بود.


در دو فبروری 1919، حبیب‌الله به وایسرای هندوستان نامه نوشت و تقاضا نمود که افغانستان در همایش صلح پاریس حضور بیابد، زیرا که کشورش مستقل است و در جریان جنگ جهانی بی‌طرف باقی ماند. او گفت که اگر وایسرای یک تصدیق‌نامه آزادی افغانستان را از همایش صلح پاریس برای‌اش بیاورد او قانع خواهد شد؛ در غیر آن به یک نماینده دولت افغانستان باید اجازه داده شود که در همایش برود و سند آزادی را به دست بیاورد. (لودویک آدمک، 1967).
با تاسف که امیر 18 روز بعد از این نامه اش به تاریخ 20 فبروری به قتل می‌رسد و نام پسرش امان‌الله برای این کار نیک می‌شود.
 از برگۀ عمر «صدر»